ТИРОЛСКАТА ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за етиката при практикуване на планински спортове, приета на Конференцията за бъдещето на планинските спортове в Инсбрук на 8 септември 2002 г.

Базира се на традиционните неписани ценности и норми на поведение, присъщи за този спорт, и ги развива за да отговарят на изискванията на нашето време

Целта на Тиролската декларация е да помогне за осъзнаване на ролята на планинските спортове по отношение на отдих и почивка, личностно и социално развитие, разбиране на различните култури и въпросите свързани с опазване на околната среда.

Тиролската декларация е призив за:

– Приемане на рисковете и поемане на отговорност

– Съобразяване на целите с възможностите и екипировката си

– Честна игра и достоверно представяне на постиженията

– Стремеж към усъвършенстване и постоянно учене

– Толерантност, загриженост и взаимопомощ

– Опазване на дивата природа и естествено състояние на планините и скалите

– Подпомагане на местното население и развиването на местната общност

Тиролската декларация се основава на следните ценности, подредени по тяхната важност:

1. Човешко достойнство – разбирането, че човешките същества са родени свободни и равни по достойнство и права, и трябва да се отнасят един към друг като братя. Особено значение отдаваме на равните права на мъжете и жените.

2. Живот, свобода и щастие – това са основни човешки права и при упражняването на планински спортове се носи особена отговорност за защита на правата на общности, живеещи в планинските райони.

3. Непокътната природа – ангажираност за опазване на екологията и природните дадености на планините и скалите по света. Това включва опазването на застрашените растителни и животински видове, техните екосистеми и естествена среда.

4. Солидарност – участието в различните планински спортове предоставя възможност за съзидателна работа в екип, сътрудничество и взаимно разбирателство, както и за преодоляване на бариери, произтичащи от разлика в половете, възраст, националност, способности, социален или етнически произход, религия или убеждения.

5. Лично развитие – практикуването на планински спортове предоставя възможност за прогресиране в посока постигане на важни лични цели и себереализация.

6. Истина – осъзнаването, че в планинските спортове честността е особено важна при оценяване на постиженията. Ако спорни твърдения изместят истината става невъзможно да се прецени постижението.

7. Постижения – практикуването на планински спортове предоставя възможност да се стремим към непостигнати по-рано цели и да вдигаме летвата.

8. Приключение – при планинските спортове преценяването на риска въз основа на уменията и личната отговорност е основен фактор. Разнообразието от планински спортове позволява на всеки един да избере собственото си приключение в което уменията и опасностите се балансират.

Клаузи на Тиролската декларация


Точка 1 – Лична отговорност

Принцип – Алпинистите и катерачите практикуват своя спорт във високо рискова среда, където понякога е изключена възможността за външна помощ. Те поемат в планината на тяхна лична отговорност и сигурността им е тяхна грижа. Действията им не трябва да застрашават хората около тях и околната среда.

Точка 2 – Задружност

Принцип – Членовете на групата трябва да са готови да правят компромиси за да балансират интересите и способностите на всички в групата.

Точка 3 – Общност на катерачите и алпинистите
Принцип – Дължим на всеки човек, който срещнем в планините или на скалите, еднакво уважение. Дори при тежки и стресиращи обстоятелства не бива да забравяме да се отнасяме с другите по начин, по който искаме и те да се отнасят с нас.

Точка 4 – При посещение в чужда държава

Принцип – Като гости на чужда култура трябва винаги да се държим любезно и въздържано към местните хора – нашите домакини. Ще уважаваме техните свещени планини и места за поклонение стремейки се да подпомогнем местната икономика и хора. Разбирането на чуждата култура е част от пълноценното катерачно изживяване.

Точка 5 – Отговорности на планинските гидове и други водачи
Принцип – Професионалните планински гидове, други водачи и членове на групата трябва да разбират съответната си роля и да уважават свободата и правата на останалите индивиди и групи. Подготовката на водачите и членовете на групата включва разбиране за рисковете, изискванията и опасностите, наличието на необходимите умения, опит, адекватна екипировка и проверяване на метеорологичната обстановка.

Точка 6 – Нещастни и смъртни случаи
Принцип – За да са подготвени за справяне с нещастни случаи и смърт, всички практикуващи планински спортове трябва ясно да разбират рисковете и опасностите и да имат необходимите умения, знания и екипировка. Всички трябва да са готови да помогнат на останалите при случай на инцидент, както и да посрещнат последствията от една трагедия.

Точка 7 – Достъп и опазване
Принцип – Вярваме че свободния достъп до различните планини и скални обекти, по начин съобразен с околната среда, е основно право. Трябва да практикуваме дейността си без да вредим на околната среда и да сме активни в опазването и. Спазваме ограниченията и правилата за достъп договорени между катерачите и природозащитните организации.

Точка 8 – Стил
Принцип – Качеството на едно изживяване и начина, по който се справяме с даден проблем, са по-важни от самото решаване на проблема. Стремим се да не оставим следи от действията си.
Точка 9 – Премиерни изкачвания
Принцип – Премиерното изкачване на една планина или маршрут е творчески акт. Това трябва да стане в стил, спазващ традициите на района, и показващ чувство на отговорност към местната катерачна общност и нуждите на другите катерачи.

Точка 10 – Спонсорство, реклама и ПР
Принцип – Сътрудничеството между спонсорите и спортистите трябва да е професионално и в интерес на планинските спортове. Отговорност на спортната общност е проактивно да образова и информира медиите и публиката.

Приложение 1 – Принципи и насоки на Тиролската декларация

Приложение 2 – Разнообразието от планински спортове

 

 

2 Отговори
  1. С фотоапарата says:

    За гъби,
    Това е по повод шкембе чорбата ;)

  2. Горскио says:

    То Убаво декларация но като гледам тез тела дет носят празни кратуни по планините се отчайвам. Чул Празноглвчо, че има лифт и решил това Дето Ората му Викат тур-изъм …..
    Добре сте се сетили да образовате народа :) – БРАВО! Не са лоши хората просто требе некой да ги научи. За туй вземете та обяснете отначало какво е туй етика и др. подобни трудни думи. Шот като влезе от тез празноглавци някой ще рече, че трябва и те да подписват таз декларация преди да се качат на планина :))

Публикувай отговор Отказ

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.You can leave a response, or trackback from your own site.